Jesteś tutaj: Home » O Klubie » Historia

Historia Klubu

Pomagamy i współdziałamy

Lions Club Wrocław m2m powstał 9 września 2004 roku. Naszymi guiding lionami byli Paulina Maruszewska i Małgosia Stanisławska Kurian. Klubem wprowadzającym był Lions Club Wratislavia. Na członków pasował nas ówczesny Gubernator Janusz Kmiecik, obecnie członek naszego klubu.
Od początku głównym celem Klubu było wyszukiwanie uzdolnionych dzieci i młodzieży z niezamożnych rodzin, domów pomocy społecznej, ośrodków resocjalizacji i wspieranie ich stypendiami. Przyznane stypendium było i jest na cały okres nauki, a warunkiem kontynuacji było przejście do następnej klasy, na następny semestr, czy rok studiów. Wielu naszych stypendystów ukończyło studia. Obecnie LC Wrocław m2m skupia 21 osób. Główna aktywność Klubu skierowana jest na pozyskiwanie środków na stypendiów dla dzieci i młodzieży. Inne zrealizowanymi projektami i pozostałymi inicjatywami były m. in. pomoc powodzianom dla wielu miejsc w Polsce; współpraca Z Lions Club Wratislavia między innymi pomoc stomatologiczna dla nastoletnich dziewcząt z ośrodka resocjalizacji w kwocie 15 000 zł; pomoc jednostkom społecznej służby zdrowia. Ponadto klub podejmował także kilkadziesiąt przypadków innych działań np. ufundowanie pompy insulinowej (16 000 zł), pomoc doraźna na apel innych klubów i organizacji, środki przekazane na akcje humanitarne pod znakiem LCIF, środki przekazane na akcje organizowane przez Okręg.
Nasi członkowie, jak i klub uczestniczyliśmy w akcjach niesienia pomocy inicjowanych przecz LCIF, czy nasz okręg. Wspieraliśmy i wspieramy działalność innych klubów lionowskich i innych organizacji. Chętnie podejmujemy współpracę z innymi klubami w kwestii wspólnych działań. Organizujemy wspólne akcje z Lions Club Wratislavia, Lions Club Duszniki, Lions Club Legnica. Współpracujemy także z zagranicznymi Lions Club Dortmund Reinoldus, Lions Club Taranto Poseidon. Chcemy podkreślić, że także uczestniczyliśmy i organizowaliśmy wspólne akcje z przyjaciółmi z klubów Rotary z Wrocławia.
Głównymi źródłami pozyskiwania funduszy klubu są wpłaty członków; darowizny członków i przyjaciół, 1% dla OPP. Środki pozyskujemy także podczas cyklicznych wydarzeń charytatywnych. Jest to coroczny Bal LC Wrocław m2m. Ponadto każdy z członków raz w roku organizuje u siebie imprezę dla członków i gości np. Dzień wiosny, Dzień myśliwych, Dzień Kominka, Dzień Kartofla itd.
Łączna wartość udzielonej pomocy w okresie działalności naszego klubu przekroczyła kwotę miliona zł. Trzech członków z naszego klubu zostało wyróżnionych  zaszczytnym tytułem Melvin Jones Fellow.
Nasi członkowie – praktycznie, co roku pełnią funkcję w gabinecie gubernatora. Klub był dwa razy klubem wprowadzającym dla nowo powstających klubów. Nasi członkowie byli w sumie sześciokrotnie guiding lionami. Lions Club m2m ma jumelage z dwoma klubami zagranicznymi: z męskim klubem Dortmund Reinoldus z Niemiec i z żeńskim klubem Taranto Poseidon z Włoch.

Ireneusz Maj
Charter Prezydent LC Wrocław m2m