LIONS CLUB WROCŁAW m2m
Lions Club Wrocław m2m powstał 9 września 2004 roku. Naszymi guiding lionami byli Paulina Maruszewska i Małgosia Stanisławska Kurian. Klubem wprowadzającym był Lions Club Wratislavia. Na członków pasował nas ówczesny Gubernator Janusz Kmiecik, obecnie członek naszego klubu.
Od początku głównym celem Klubu było wyszukiwanie uzdolnionych dzieci i młodzieży z niezamożnych rodzin...
 od XI'2004 r. 
PREZYDENT
KLUBU
w kadencji 2018-2021


Czesław Świerczek