Zarząd LC Wrocław m2m kadencji 2018/2019


Wiesław Świerzyński
Prezydent

Grzegorz Kozioł
I Wiceprezydent

Marcin Iżykowski
II Wiceprezydent

PDG Janusz Kmiecik
Past Prezydent

2VDG Ireneusz Maj
Sekretarz

Piotr Janas
Skarbnik