Zarząd Klubu kadencji 2019/2020


Czesław Świerczek
Prezydent

Jacek Garstka
I Wiceprezydent

Marcin Iżykowski
II Wiceprezydent

Wiesław Świerzyński
Past Prezydent

Ireneusz Maj
Sekretarz

Wiesław Małucha
Skarbnik