Zarząd LC Wrocław m2m kadencji 2017/2018


PDG Janusz Kmiecik
Prezydent

Zbigniew Felisiak
I Wiceprezydent

Grzegorz Kozioł
II Wiceprezydent

Krzysztof Jaśkiewicz
Past Prezydent

2VDG Ireneusz Maj
Sekretarz

Piotr Janas
Skarbnik