LIONS CLUB WROCŁAW m2m
Lions Club Wrocław m2m powstał 9 września 2004 roku. Naszymi guiding lionami byli Paulina Maruszewska i Małgosia Stanisławska Kurian. Klubem wprowadzającym był Lions Club Wratislavia. Na członków pasował nas ówczesny Gubernator Janusz Kmiecik, obecnie członek naszego klubu.
Od początku głównym celem Klubu było wyszukiwanie uzdolnionych dzieci i młodzieży z niezamożnych rodzin...
 od XI'2004 r. 
PREZYDENT
KLUBU
w kadencji 2018-2021


Czesław Świerczek

Zarząd LC Wrocław m2m kadencji 2017/2018


PDG Janusz Kmiecik
Prezydent

Zbigniew Felisiak
I Wiceprezydent

Grzegorz Kozioł
II Wiceprezydent

Krzysztof Jaśkiewicz
Past Prezydent

2VDG Ireneusz Maj
Sekretarz

Piotr Janas
Skarbnik