Jesteś tutaj: Home » Działalność Klubu » Zaproszenia » Działalność

Pozyskiwanie funduszy na działalność statutową

Źródłem dochodów na działalność Klubu są organizowane imprezy charytatywne (turnieje golfowe, bale charytatywne,  imprezy plenerowe itd.), podczas których odbywają się również zabawy fantowe i licytacje. Znaczące wsparcie finansowe pochodzi także od licznych darczyńców (osób fizycznych i firm), którzy doceniają wagę działań, realizowanych przez członków LC Wrocław m2m.
Znaczące wpływy osiągane są także z darowizn 1% podatku od dochodów osobistych.
Pozyskane środki w całości przeznaczane są na realizację celów prospołecznych. Koszty administracyjne funkcjonowania Klubu pokrywane są ze składek członków, którzy nierzadko występują też w roli sponsorów.